× نمایشگاه گروهی فرآمد یکم ››› اطلاعات بیشتر ×

قوانین و مقررات

قوانین استفاده از پلتفرم آرت نام

  • پلتفرم «آرت نام» صرفا برای استفاده از هنرمندان فعال در حوزه هنرهای تجسمی طراحی شده است فلذا استفاده از آن به منظور معرفی و ارائه مواردی خارج از این حوزه (نظیر اجناس و کالاهای غیر مرتبط) مجاز نیست.
  • کاربران موظف هستند صرفا اقدام به ثبت آثاری کنند که خود خالق و مالک آن هستند و ثبت آثار دیگران در این پلتفرم مجاز نیست.
  • ثبت عکس‌ها و آثاری خارج از چارچوب‌های قانونی، اخلاقی و عرفی جمهوری اسلامی مجاز نمی‌باشد.

بدیهی ست پلتفرم «آرت نام» این حق را دارد در صورت نقض هر یک از موارد بالا اقدام به حذف اثر مربوطه کند و در صورت تکرار این موارد از سوی کاربر اقدام به بستن و حذف حساب کاربر مورد نظر (فارغ از نوع اشتراک) آن نماید.