× نمایشگاه گروهی فرآمد یکم ››› اطلاعات بیشتر ×

فرم شرکت در فراخوان

شرکت در فراخوان فرآمد

(شماره یکم)


call-form

هنرمندان عزیز با پر کردن این فرم می‌توانید درخواست خود را جهت شرکت در فراخوان ثبت نمایید. حتما پیش از ادامه فرآیند متن کامل فراخوان را مطالعه کنید. همچنین لازم است تا پیش از آغاز فرآیند کد شرکت در فراخوان را از طریق پرداخت هزینه تهیه نمایید. در صورتی که هنوز این کار را نکردید می‌تولنید از طریق لینک‌های زیر اقدام نمایید. توجه فرمایید که پس از ثبت نهایی اطلاعات از طریق این فرم امکان اصلاح و ویرایش اطلاعات وجود نخواهد داشت.

متن فراخوان   |   خرید کد شرکت در فراخوان

Checkboxes *
Checkboxes *