هنرمند:
مهدیار یوسفی
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۴۰ × ۲۵ × ۲ سانتی‌متر
قیمت:
۱۰۰ تومان
عنوان اثر:
پوتین های کهنه
سال خلق:
۱۳۹۹
کد اثر:
۹۷۶

↓ اطلاعات بیشتر