هنرمند:
مهدیار یوسفی
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۲۰ × ۲۰ × ۲ سانتی‌متر
قیمت:
۴۰ تومان
عنوان اثر:
پرتقال ها
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۹۷۴
توضیحات:
نقاشی از مدل زنده صورت گرفته و هزینه ی متریال آن ۳۰.۰۰۰ شده

↓ اطلاعات بیشتر