× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
فائزه حسین پور
متریال:
اکرولیک روی بوم
ابعاد:
۲۰ × ۲۰ سانتی‌متر
قیمت:
۱۴۰ تومان
عنوان اثر:
مصر شگفت انگیز 🐪🌄
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۹۱۶

↓ اطلاعات بیشتر