× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
مهین نوری
متریال:
تکسچر واکریلیک روی بوم.ورق طلا ومس
ابعاد:
۷۰ × ۷۰ سانتی‌متر
قیمت:
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
من بی من
سال خلق:
۱۳۹۹
کد اثر:
۸۸۷
توضیحات:
این اثر برگرفته از یک نقاشی نقاش اسپانیایی برای اتحاد هنر نقاشی و خطاطی بین ایران وسایر کشورها طراحی شده است.

↓ اطلاعات بیشتر