هنرمند:
مهدی
متریال:
اکریلیک روی بوم تغییر
ابعاد:
۳۲ × ۵۲ × ۲ سانتی‌متر
عنوان اثر:
بی عنوان منم
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۸۴
توضیحات:
تغییر آتینستی ینتدنسی یتنیتنس یت یسبتنیب یبنیدب بتنیدب بیستنبیدسنبی بیستبنیدب تینبی بیتبنیب ی

↓ اطلاعات بیشتر