× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
عسل داودی
متریال:
مداد و کاغذ
ابعاد:
۲۰ × ۳۰ × ۳ سانتی‌متر
قیمت:
۵۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
نقاشی نگاه 1021
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۷۸۲

↓ اطلاعات بیشتر