× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
علی توسلی
متریال:
مرکب روی کاغذ
ابعاد:
۲۰ × ۱۵ × ۱ سانتی‌متر
عنوان اثر:
خانوم
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۶۶۸

↓ اطلاعات بیشتر