× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
علی توسلی
متریال:
مداد روی کاغذ
ابعاد:
۲۵ × ۱۵ × ۱ سانتی‌متر
عنوان اثر:
بدون عنوان
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۶۵۹

↓ اطلاعات بیشتر