هنرمند:
سهیل قربان نیای
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۵۰ × ۷۰ سانتی‌متر
قیمت:
۲۵۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
بانویی در طبیعت
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۶۵۲
توضیحات:
صرفا تابلو از ذهن خودم هست و از هیچ هنرمندی تقلید نکردم

↓ اطلاعات بیشتر