× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
فاطمه محبی
متریال:
اکریلیک روی بوم
ابعاد:
۴۰ × ۳۰ سانتی‌متر
قیمت:
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
دیوار پینه بسته خانه مادر بزرگ
سال خلق:
۱۳۹۹
کد اثر:
۶۲۲
توضیحات:
ضخامت بوم ۲/۶ می باشد.

↓ اطلاعات بیشتر