هنرمند:
عطیه قاسمی
متریال:
رنگ روغن
ابعاد:
۳۰ × ۵۰ سانتی‌متر
قیمت:
۵۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
غروب
سال خلق:
۱۳۷۳
کد اثر:
۵۸۰

↓ اطلاعات بیشتر