× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
عطیه قاسمی
متریال:
رنگ روغن
ابعاد:
۷۰ × ۱۰۰ سانتی‌متر
قیمت:
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
سبد گل های رز
سال خلق:
۱۳۷۶
کد اثر:
۵۷۶

↓ اطلاعات بیشتر