هنرمند:
پارسا سروریان
متریال:
رنگ روغن روی کاغذ کانواس
ابعاد:
۲۵ × ۲۵ سانتی‌متر
قیمت:
۸۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
درونه ی آشکار
سال خلق:
۱۳۹۹
کد اثر:
۵۰۷

↓ اطلاعات بیشتر