× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
پارسا سروریان
متریال:
رنگ روغن روی کاغذ کانواس
ابعاد:
۴۰ × ۳۰ سانتی‌متر
قیمت:
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
درونه ی آشکار
سال خلق:
۱۳۹۷
کد اثر:
۵۰۱

↓ اطلاعات بیشتر