× نمایشگاه گروهی فرآمد یکم ››› اطلاعات بیشتر ×

هنرمند:
فاطمه فرمانی
متریال:
رنگ روغن، نخ، روی بوم
ابعاد:
۵۰ × ۵۰ سانتی‌متر
قیمت:
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
Paper flight
سال خلق:
۱۴۰۱
کد اثر:
۴۹۵۶

↓ اطلاعات بیشتر