× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
اشکان پرویزی
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۷۰ × ۵۰ سانتی‌متر
قیمت:
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
پرتره
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۴۵۶

↓ اطلاعات بیشتر