هنرمند:
مستانه بهمنی
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۶۰ × ۶۰ سانتی‌متر
قیمت:
۳۵۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
چاکراه اول
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۴۰۲۷
توضیحات:
بر روی دو بوم ۳۰ در ۶۰

↓ اطلاعات بیشتر