هنرمند:
محمد بهشتی فرد
متریال:
رنگ روغن روی مقوا
ابعاد:
۲۰ × ۱۰ سانتی‌متر
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
ماه
سال خلق:
۱۴۰۱
کد اثر:
۴۰۱۹

↓ اطلاعات بیشتر