× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
ستاره شاملو
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۱۰۰ × ۱۰۰ سانتی‌متر
قیمت:
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
درخت سرد
سال خلق:
۱۴۰۱
کد اثر:
۴۰۱۶

↓ اطلاعات بیشتر