هنرمند:
شهرزاد رنگ آمیز
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۶۰ × ۸۰ × ۳ سانتی‌متر
قیمت:
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
تابلو با متد رنگ روغن
سال خلق:
۱۴۰۲
کد اثر:
۳۹۴۲

↓ اطلاعات بیشتر