× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
علی جوان
متریال:
رنگ روغن
ابعاد:
۷۰ × ۵۰ سانتی‌متر
قیمت:
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
بیشه
سال خلق:
۱۴۰۱
کد اثر:
۳۹۲۰

↓ اطلاعات بیشتر