× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
علی جوان
متریال:
رنگ روغن
ابعاد:
۷۰ × ۵۰ سانتی‌متر
قیمت:
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
جزیره
سال خلق:
۱۴۰۲
کد اثر:
۳۹۱۸

↓ اطلاعات بیشتر