× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
سمانه رجبی
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۱۰۰ × ۷۰ × ۲ سانتی‌متر
عنوان اثر:
کرشمه
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۳۸۸۷

↓ اطلاعات بیشتر