× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
مهدیه لطفی
متریال:
مداد فابر کاستل مداد کنته پودر کنته مداد سفید و خودکار سفید
ابعاد:
۴۰ × ۳۰ سانتی‌متر
عنوان اثر:
طرح چهره خیس
سال خلق:
۱۳۹۹
کد اثر:
۳۸۰۹
توضیحات:
سفارش نقاشی قبول میشود 💓💓

↓ اطلاعات بیشتر