× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
فاطمه‌ رمضانی
متریال:
عکاسی دیجیتال
ابعاد:
۱۸۴ × ۲۲۷ سانتی‌متر
قیمت:
۸۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
تابستان
سال خلق:
۱۳۹۶
کد اثر:
۳۷۷۴

↓ اطلاعات بیشتر