× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
سهیل کامیاب
متریال:
کاغذ و خودکار
ابعاد:
۶ × ۹ سانتی‌متر
قیمت:
۲۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
803
سال خلق:
۱۴۰۲
کد اثر:
۳۶۷۲

↓ اطلاعات بیشتر