× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
مریم آهون بر
متریال:
مدادرنگی
ابعاد:
۵۰ × ۴۱ سانتی‌متر
قیمت:
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
girl with lines
سال خلق:
۹/۱۶/۲۰۲۰
کد اثر:
۳۵۸۲
توضیحات:
کار شده با مداد های رنگی فابر کاستل پلی کروم و پنبه ، برای مشاهده مراحل کارها به اینستاگرام مراجعه کنید.

↓ اطلاعات بیشتر