هنرمند:
دیانا طلوعی
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۷۰ × ۵۰ سانتی‌متر
قیمت:
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
الهه برکت
سال خلق:
۱۳۹۹
کد اثر:
۳۳۹۵

↓ اطلاعات بیشتر