× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
نسیم نصیری
متریال:
رنگ و روغن روی بوم
ابعاد:
۴۰ × ۳۰ × ۱ سانتی‌متر
قیمت:
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
دخترک
سال خلق:
۱۳۹۰
کد اثر:
۳۳۱۳

↓ اطلاعات بیشتر