هنرمند:
زینب گیاهچین
متریال:
رنگ و روغن روی بوم
ابعاد:
۷۰ × ۵۰ سانتی‌متر
قیمت:
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
لیلی
سال خلق:
۱۴۰۱
کد اثر:
۳۱۹۱

↓ اطلاعات بیشتر