هنرمند:
تاخیر اجل
متریال:
رنگ روغن
ابعاد:
۱۰ × ۱۵ × ۵ سانتی‌متر
قیمت:
۲۰۰ تومان
عنوان اثر:
مکافات عمل
سال خلق:
۱۳۹۰
کد اثر:
۳۱۸۰

↓ اطلاعات بیشتر