هنرمند:
الهام عزیزی پناه
متریال:
خط خودکاری با پس زمینه چاپ
ابعاد:
۲۰ × ۲۰ سانتی‌متر
قیمت:
۲۰۰ تومان
عنوان اثر:
اهل نظر
سال خلق:
۱۴۰۱
کد اثر:
۳۱۷۵
توضیحات:
تابلوی مناسب هدیه ،خیلی دلربا

↓ اطلاعات بیشتر