× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
مرجان دریسی
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۸۰ × ۶۰ سانتی‌متر
قیمت:
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
طراوت
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۳۰۳۴
توضیحات:
همراه قاب

↓ اطلاعات بیشتر