هنرمند:
غزل بیگدلی
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۳۰ × ۳۰ سانتی‌متر
قیمت:
۱۳۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
PF
سال خلق:
۱۴۰۱
کد اثر:
۲۹۷۹

↓ اطلاعات بیشتر