هنرمند:
غزل بیگدلی
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۴۰ × ۳۰ سانتی‌متر
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
Flywell
سال خلق:
۱۴۰۱
کد اثر:
۲۹۷۷

↓ اطلاعات بیشتر