× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
پگاه ایرانمهر
متریال:
اکرلیک روی بوم
ابعاد:
۶۰ × ۶۰ × ۲ سانتی‌متر
قیمت:
۷۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
هیچ
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۲۹۴۲
توضیحات:
نقاشیخط اکرلیک روی بوم مثلثی

↓ اطلاعات بیشتر