× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
پگاه ایرانمهر
متریال:
اکلریک روی بوم
ابعاد:
۵۰ × ۵۰ × ۲ سانتی‌متر
قیمت:
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
ترنج
سال خلق:
۱۳۹۹
کد اثر:
۲۹۳۸

↓ اطلاعات بیشتر