هنرمند:
پگاه ایرانمهر
متریال:
اکرلیک روی بوم
ابعاد:
۶۰ × ۶۰ × ۲ سانتی‌متر
قیمت:
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
عشق
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۲۹۲۸
توضیحات:
نقاشیخط اکلریک

↓ اطلاعات بیشتر