× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
پگاه ایرانمهر
متریال:
رنگ روغن روی بوم مخمل
ابعاد:
۶۰ × ۴۰ × ۲ سانتی‌متر
قیمت:
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
طبیعت
سال خلق:
۱۳۹۷
کد اثر:
۲۹۲۰
توضیحات:
بوم مخمل مشکی

↓ اطلاعات بیشتر