× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
پگاه ایرانمهر
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۷۰ × ۶۰ × ۲ سانتی‌متر
قیمت:
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
تضاد
سال خلق:
۱۳۹۹
کد اثر:
۲۹۱۸
توضیحات:
بوم قاب شده است

↓ اطلاعات بیشتر