× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
آیناز نباتی
متریال:
سیاهقلم
ابعاد:
۵۰ × ۴۰ سانتی‌متر
قیمت:
۹۴۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
تزویر
سال خلق:
۱۴٠۱
کد اثر:
۲۸۹۹

↓ اطلاعات بیشتر