× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
میترا کیانا
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۳۰ × ۲۴ × ۲ سانتی‌متر
قیمت:
۴۸۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
مرداب رهایی
سال خلق:
۱۴۰۱
کد اثر:
۲۸۸۸

↓ اطلاعات بیشتر