× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
میترا کیانا
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۳۰ × ۲۰ × ۲ سانتی‌متر
قیمت:
۴۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
مادر و دختری به دنبال نور
سال خلق:
۱۴۰۱
کد اثر:
۲۸۸۶

↓ اطلاعات بیشتر