× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
بهناز اریاپور
متریال:
رنگ روغن
ابعاد:
۷۰ × ۵۰ × ۲ سانتی‌متر
قیمت:
۶۸۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
طرح انگلیسی
سال خلق:
۱۳۹۰
کد اثر:
۲۸۶۹

↓ اطلاعات بیشتر