هنرمند:
بهناز اریاپور
متریال:
رنگ روغن و برجسته روی بوم
ابعاد:
۴۰ × ۴۰ × ۵ سانتی‌متر
قیمت:
۳۵۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
سبک مدرن برجسته
سال خلق:
۱۳۹۰
کد اثر:
۲۸۶۷

↓ اطلاعات بیشتر