هنرمند:
بهناز اریاپور
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۷۰ × ۵۰ × ۵ سانتی‌متر
قیمت:
۴۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
نقاشی رنگ روغن سبک مدرن
سال خلق:
۱۳۹۰
کد اثر:
۲۸۶۵

↓ اطلاعات بیشتر