هنرمند:
ملیکا انجام
متریال:
رنگ روغن رو بوم
ابعاد:
۷۰ × ۵۰ سانتی‌متر
قیمت:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
Noble
سال خلق:
۱۳۹۸
کد اثر:
۲۸۴۸

↓ اطلاعات بیشتر