× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
زهرا پناهی
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۷۰ × ۵۰ سانتی‌متر
قیمت:
۷۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
بدون عنوان
سال خلق:
۱۴۰۱
کد اثر:
۲۸۳۵

↓ اطلاعات بیشتر